شعر و ادبیات: شعر وهم از سهراب سپهری

Translate

شعر وهم از سهراب سپهریجهان، آلودة خواب است.
فرو بسته است وحشت در به روی هر تپش، هر بانگ
چنان كه من به روی خویش
در این خلوت كه نقش دلپذیرش نیست
و دیوارش فرو می خواندم در گوش:
میان این همه انگار
چه پنهان رنگ ها دارد فریب زیست!


شب از وحشت گرانبار است.
جهان آلودة خواب است و من در وهم خود بیدار:
چه دیگر طرح می ریزد فریب زیست
در این خلوت كه حیرت نقش دیوار است؟

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر