شعر و ادبیات: داستانی کوتاه و آموزنده از امتحان کتبی و شفاهی

Translate

داستانی کوتاه و آموزنده از امتحان کتبی و شفاهی
روز سه‌شنبه در کلاس پنجم دبستان، به دانش‌آموران گفتم که شنبه امتحان تاریخ و جغرافیا دارید، شفاهی
روز پنجشنبه گفتم، امتحان تاریخ و جغرافیا داریم. همین امروز، کتبی.
همه اعتراض کردند که امتحان قرار نبود امروز باشد و قرار بود شنبه باشد.
همین طور قرار نبود کتبی باشد و قرار بود شفاهی باشد.
گفتم، همین است که هست. امروز است و کتبی است.
هر کس نمی‌خواهد بیاید جلوی کلاس بایستد.


از کلاس شصت نفری، سه نفر آمدند و جلوی کلاس ایستادند. سوالات را روی تخته نوشتم و بچه‌ها پاسخ‌ها را روی کاغذ نوشتند.
وقتی امتحان تمام شد گفتم:
از هر کدام از شما، ده نمره کم می‌کنم از تاریخ و ده نمره از جغرافیا.
و به این سه نفر بیست نمره می‌دهم در تاریخ و بیست نمره در جغرافیا.
تا بیاموزید که زیر بار ظلم نروید. درس امروز ما ظلم ستیزی است ...

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر