شعر و ادبیات: شعر زیبا و کوتاه ملی و میهنی

Translate

شعر زیبا و کوتاه ملی و میهنیچون که ما تاریخمان بر باد رفت
هستی و فرهنگمان بر خاک رفت

کاوه و آرش همانجا خاک شد
پهلوان کشورم عباس شد

جای کوروش را علی آمد گرفت
کل آن آتشکده آتش گرفت

رستم و سهراب ها گم میکنیم
تازی ناموس خود بت میکنیم

نقش رستم،تخت جمشید،خاک شد
کربلا وکاظمین آباد شد

رسم زرتشت را اگر دانی که چیست
عید ما جشن غدیر و فطر نیست

ای عزیزان جملگی همت کنیم
سنت اعراب خاکستر کنیم

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر