شعر و ادبیات: داستانی کوتاه و آموزنده از خواب خلیفه عباسی

Translate

داستانی کوتاه و آموزنده از خواب خلیفه عباسی
درزمان های گذشته یکی از خلفای عباسی خوابی می بیند خوابگزاری را میطلبد و می گوید خواب دیدم که تمامی دندانهایم افتاده تعبیرش چیست؟


خوابگزار پاسخ میدهد تعبیر خواب شما اینست که تمام اقوام وبستگانت قبل از شما خواهند مرد!!

خلیفه ازاین سخن برآشفته میشود ومی گوید مردک زندگی پس از بستگانم به چه درد من میخورد؟ دستور میدهد بخاطر این گستاخی تازیانه ای چند به او زده و اخراجش میکنند.


خوابگزار دیگری را می طلبد و خواب خودرا باز گو می نماید. خوابگزار فهمیده در تعبیر خواب میگوید:

((عمر خلیفه طولانی تر از عمر سایر بستگان وخویشانش خواهد بود)) خلیفه شاد میشود وبا پرداخت صله گرانبها اورا مرخص مینماید.

کلماتی که برای سخن گفتن می گزینیم، می تواند سرنوشت ما را عوض کند!

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر