شعر و ادبیات: شعر به پيشواز مرگ پاپ از هادی خرسندی

Translate

شعر به پيشواز مرگ پاپ از هادی خرسندیشنیدم که چون پاپ اعظم بمیرد
نه یک مرتبه، بلکه کم کم بمیرد

فرو میرود کله اش توی سینه
چو قوئی که با گردن خم بمیرد

سفیدست چون قوی زیبا به ظاهر
به باطن کلاغ مسلم بمیرد

کجا زندگی کرده مانند آدم
که حالا طرف مثل آدم بمیرد

نمیمیرد از حرص دنیا مگر که
به دستور عیسی بن مریم بمیرد

دهد جان قسطی به جان آفرینش
سر فرصت، آهسته ، نم نم بمیرد

فریبنده زاد این فریب مقدس
کنون چون فریب مسلم بمیرد

دکاندار دنیا و عقباست، شاید
اگر مرد، در هر دو عالم بمیرد

گر از کف دهد یک دلار از درآمد
بود احتمالش که از غم بمیرد

ور از کف دهد یک مرید خرش را
ز غصه همانجا، هماندم بمیرد

کسی که دعا کرده بوش و بلر را
جوان هم که باشد، جهنم! بمیرد

0 دیدگاه ::

پست کردن نظر