شعر و ادبیات: شعر در سوگ پدر از محمد علی بهمنی

Translate

شعر در سوگ پدر از محمد علی بهمنیسایه ای بود و پناهی بود و نیست
شانه ام را تکیه گاهی بود و نیست

سخت دلتنگم ،  کسی چون من مباد
سوگ ، حتی قسمت دشمن مباد

گفتنش تلخ است و دیدن تلخ تر
" هست " ناگه " نیست" گردد در نظر

باورم شد ،  این من ناباورم
روی دوش خویش او را می برم!

می برم او را که آورده مرا
پاس ایامی که پرورده مرا

می برم در خاک مدفونش کنم
از حساب خویش بیرونش کنم

راست میگویم جز این منظور نیست
چشم شاعر از حواشی دور نیست

مثل من ده ها تن دیگر به راه
جامه هاشان مثل دل هاشان سیاه

منتظر تا بارشان خالی شود
نوبت نشخوار و نقالی شود

هر یکی  همصحبتی پیدا کند
صحبت از هر جا به جز اینجا کند

گفتنش تلخ است و دیدن تلخ تر
خوش به حالت ، خوش به حالت ای پدر

1 دیدگاه ::

ناشناس گفت...

دلتنگ شدم و پشتم لرزید
خدا سایه بزرگان را از سرمان کم نکند

ارسال یک نظر