شعر و ادبیات: شعر نوی یک دل

Translate

شعر نوی یک دلکاشکی میشد این غمو از تو سینه در بیارم
پاره کنم دور بریزم یه دل بی پر بیارم
یه دل که توش غم نباشه
غصه و ماتم نباشه


یه دل که عین سنگ باشه
زشتی ها توش قشنگ باشه
دلی که توش راز نباشه
یه دلبر ناز نباشه
به غصه و غم هیچ دریش
توی دلم واز نباشه
دلی که توش راز نباشه
یه دلبر ناز نباشه
به غصه و غم هیچ دریش
توی دلم واز نباشه
دلبر ناز....

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر