شعر و ادبیات: توصیف آخوند از زبان حافظ

Translate

توصیف آخوند از زبان حافظباده نوشی که درو روی و ریایی نبود،
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست

بیا به میکده و چهره ارغوانی کن،
مرو به صومعه، کانجا سیاهکارانند

در میخانه ببستند، خدایا مپسند
که در خانه تزویر و ریا بگشایند

دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی
من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم

مبوس جز لب ساقی و جام می، حافظ،
که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن

یا در جای دیگری می گوید:

زاهدان کین جلوه در محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

پرسشی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر