شعر و ادبیات: شعر زیبای وطن یعنی ....

Translate

شعر زیبای وطن یعنی ....وطن یعنی حراج تخت جمشید
وطن یعنی فنای شیر خورشید

وطن یعنی كه غصب كاخ كاووس
وطن یعنی خجالتها ز سیروس

وطن یعنی برای لقمه ای نان
به زیر پا نهادن دین و ایمان

وطن یعنی عزیزم سفره خالیست
چه حاجت نان كه ما را گریه كافیست

وطن یعنی كه بابا نان ندارد
ز غم مادر لبی خندان ندارد

وطن یعنی اسیر قلعه دیو
به پا زنجیر و گردن حلقه دیو

وطن یعنی بلندیهای جولان
پی آزادیش بگذشتن از جان

وطن یعنی تمام ملك ایران
فدای ذره ای از خاك لبنان

وطن یعنی بده هم جان و هم دین
پی آزاد ی خاك فلسطین

وطن یعنی چاورز یعنی بولیوی
وطن یعنی ره و آیین دیوی

وطن یعنی عراق و شام و افغان
وطن یعنی كه هر جا غیر ایران

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر