شعر و ادبیات: داستان کوتاه و آموزنده از گقتگوی زن و شوهر

Translate

داستان کوتاه و آموزنده از گقتگوی زن و شوهرزن: میشه توی کار باغچه کمکم کنی؟
مرد: تو فکر کردی من باغبانم؟
زن: میشه توی تعمیر دستگیره در کمکم کنی؟
...مرد: تو فکر کردی من نجارم؟


...بعد از ظهر مرد از سر کار بر میگردد و میبیند همه چیز درست شده است
مرد: کی دستگیره در رو درست کرد و باغچه را رو به راه کرد؟
!زن: مرد همسایه و در ازاش ازم خواست یا یک همبرگر بهش بدم یا یک لب
!مرد : حتما تو به او همبرگر را دادی
زن: تو فکر کردی من گارسون رستورانم؟

.....نتیجه اخلاقی : همیشه از انتقام خانمها بترسید.

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر