شعر و ادبیات: داستانی کوتاه و واقعی از جیمز هریسون

Translate

داستانی کوتاه و واقعی از جیمز هریسون
زمانی که جیمز هریسون در سن ۱۳ سالگی عمل سینه انجام داد، تصمیم گرفت تا به کسانی که نیازمند هستند خون اهدا کند. در همین حال دکتر ها متوجه شدند که خون هریسون حاوی گولبول های خاصی هست که می تواند نوزادان را از حمله آنتی بادی های مادرانشان در امان نگه دارد.


هریسون بیش از ۱۰۰۰ بار خون اهدا کرده است (بطور میانگین سه هفته ای یکبار بمدت ۵ دهه). این عمل او حدودا ۲٫۴ میلیون نوزاد را نجات داده است. نام هریسون در کتاب رکورد های گینس ثبت شده که خود او در رابطه با این رکورد آرزو می کند که روزی شخص دیگری رکورد او را بشکند.

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر