شعر و ادبیات: شعری زیبا در مورد ماه رمضان از شاعری ناشناس

Translate

شعری زیبا در مورد ماه رمضان از شاعری ناشناسای مردم محنت زده ماه رمضان است
نرخ شرف رهبر قاتل دو قران  است

ملا بزند بر سر منبر به سر خویش
سوگند که هر روزه خور از فتنه گران است


از کاسه دو چشمان مخالف به در آریم
حتی کره ماه اگر رقص کنان است

هان از نظر مکتب اسلام ولایی
شلوارک لی دشمن قرآن و اذان است

ما(ه)واره نبینید و نبینید و نبینید
ابلیس در آن جعبه ی جادویی نهان است

بی قورمه ی سبزی به مساجد پشه ای نیست
مفت است و دل و روده و جانم به فغان است

زن را بگذارید که در خانه بماند
او منشاء هر وسوسه در پیر و جوان است

شادی نکنید اشک به هر گوشه بریزید
حتی که خدا هم به خدا دل نگران است

همخوابه شدن با خر اگر صیغه بخوانید
از خوی بسیجی به دل و دیده نشان است

سر پیچی ِ از امر «ولی » مثل تجاوز
در مخرج جمهوری اسلامی مان است

این دین پر از جهل و جنون زنده به خون است
هر چند که شالوده آن در نوسان است

بنگر ز ته چاه فراری شده « مهدی»
در پشت سرش نایب برحق زمان است

***
این قیمت نان در وطن ما چه گران است
نرخ شرف رهبر قاتل دو قران است

1 دیدگاه ::

ناشناس گفت...

ماه رمضان آمد و میخانه به گا رفت
آن جنده که کس داد..پی ذکر و دعا رفت
/
بی رنگ بشد کـ×ر و کـ× و کـ×ن و دو پستان
افطار که شد باز دو صد لنگ هوا رفت

پست کردن نظر