شعر و ادبیات: شعری زیبا از پرهام سرکشیکی

Translate

شعری زیبا از پرهام سرکشیکیبعد از این خوب و بدش باشد پای خودمان
انتخابی است که کردیم برای خودمان

این و آن هیچ مهم نیست چه فکری بکنند
غم نداریم بزرگ است خدای خودمان


بی خیال همه با فلسفه شان خوش باشند
خودمان آینه هستیم برای خودمان

ما دو رودیم که حالا سر دریا داریم
دو مسافر همه در حال و هوای خودمان

احتیاجی به در و دشت نداریم اگر
رو به هم باز شود پنجره های خودمان

درد اگر هست برای دل هم می گوییم
در وجود خودمان هست دوای خودمان

دوست دارم که نفهمند بیا بعد از این
خودمان شعر بخوانیم برای خودمان

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر