شعر و ادبیات: شعر حماسی بسیار زیبا از شاعری ناشناس

Translate

شعر حماسی بسیار زیبا از شاعری ناشناسچونکه ما تاریخمان بر باد رفت
هستی و فرهنگمان بر خاک رفت

کاوه و آرش همانجا خاک شد
پهلوان کشورم عباس شد


جای کورش را علی آمد گرفت
کل آن آتشکده، آتش گرفت

رستم و سهرابها گم میکنیم
تازی ناموس خود بت میکنیم

نقش رستم، تخت جمشید خاک شد
کربلا و کاظمین آباد شد

رسم زرتشت را اگر دانی که چیست
عید ما جشن غدیر و فطر نیست

ای عزیزان جملگی همت کنیم
سنت اعراب خاکستر کنیم

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر