شعر و ادبیات: ریشه یابی ضرب المثلهای ایرانی ( جیك‌جیك مستانت بود فكر زمستانت نبود؟ )

Translate

ریشه یابی ضرب المثلهای ایرانی ( جیك‌جیك مستانت بود فكر زمستانت نبود؟ )جیك‌جیك مستانت بود فكر زمستانت نبود؟

چرا هنگام سرخوشی به فكر آینده نبودی؟

داستان:


هنگام بهار و تابستان مورچه مشغول جمع‌آوری دانه و انبار كردن آن برای مصرف زمستان خود بودند. گنجشك دائم سرگرم جیك‌جیك كردن و خوش‌گذرانی بود و هرچه مورچه ها به او می‌گفتد كه كمی هم كار كند و به فكر زمستانش باشد گنجشك توجه نمی‌كرد و دائم می‌گفت «حالا كو تا زمستون» و چون زمستان رسید و دانه كم شد و گنجشك از سرما و گرسنگی به سختی افتاد، در خانة مورچه رفت و از او كمی غذا خواست. مورچه او را از در خانة خود راند و به او گفت: «آن موقع كه جیك‌جیك مستانت بود فكر زمستانت نبود؟»
[فرهنگ مثل‌ها و اصطلاحات متداول در فارسی، ص134]

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر