شعر و ادبیات: ریشه یابی ضرب المثلهای ایرانی ( ارزن روی طناب پهن كردن )

Translate

ریشه یابی ضرب المثلهای ایرانی ( ارزن روی طناب پهن كردن )ارزن روی طناب پهن كردن

بهانه آوردن. از زیر چیزی شانه خالی كردن.

داستان:


مردی به در خانة ملانصرالدین رفت و از او طنابش را قرض خواست. ملا جواب داد: «روی طنابم ارزن پهن كرده‌ام» همسایه با تعجب گفت «روی طناب كه نمی‌شود ارزن پهن كرد!!» ملا جواب داد برای بهانه همین هم كافی است. [فرهنگ مثل‌ها و اصطلاحات متداول در فارسی، 22]

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر