شعر و ادبیات: شعری از دكتر عزيز كاشانی

Translate

شعری از دكتر عزيز كاشانیعشق را وارد کلام کنيم
تا به هر عابری سلام کنيم

و به هر چهره ای تبسم داشت
ما به آن چهره احترام کنيم


هر کجا اهل مهر پيدا شد
ما در اطرافش ازدحام کنيم

چشم ما چون به سرو سبز افتاد
بهر تعظيم او قيام کنيم

گل وزنبور دست به دست دهند
تا که شهد جهان به کام کنيم

اين عجايب مدام در کارند
تا که ما شادی مدام کنيم

شهره زنبور گشته به نيش
ما از او رفع اتهام کنيم

علفی هرزه نيست در عالم
ما ندانيم و هرزه نام کنيم

زندگی در سلام و پاسخ اوست
عمر را صرف اين پيام کنيم

"سالکا" اين مجال اندک را
نکند صرف انتقام کنيم

در عمل بايد عشق ورزيدن
گفتگو را بيا تمام کنيم

عابری شايد عاشقی باشد
پس به هر عابری سلام کنيم

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر