شعر و ادبیات: ازدواج از منظر بزرگان تاریخ

Translate

ازدواج از منظر بزرگان تاریخ1- ازدواج كردن وازدواج نكردن هر دو موجب پشیمانی است. (سقراط)

2- ازدواج مثل اجرای یك نقشه جنگی است كه اگر در آن فقط یك اشتباه صورت بگیرد جبرانش غیر ممكن خواهد بود. (بورنز)

3- ازدواجی كه به خاطر پول صورت گیرد، برای پول هم از بین می رود. (رولاند)

4 - ازدواج همیشه به عشق پایان داده است. (ناپلئون)

5 - اگر كسی در انتخاب همسرش دقت نكند، دو نفر را بدبخت كرده است. (محمد حجازی)


6 - انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نیست، ولی می توانیم مادر شوهر و مادر زنمان را خودمان انتخاب كنیم. (خانم پرل باك)

7- با زنی ازدواج كنید كه اگر ”مرد” بود، بهترین دوست شما می شد. (بردون)

8- با همسر خود مثل یك كتاب رفتار كنید و فصل های خسته كننده او را اصلاً نخوانید. (سونی اسمارت)

9 - برای یك زندگی سعادتمندانه، مرد باید ”كر” باشد و زن ”لال”. (سروانتس)

10- ازدواج بیشتر از رفتن به جنگ”شجاعت”می خواهد. (كریستین)

11- تا یك سال بعد از ازدواج، مرد و زن زشتی های یكدیگر را نمی بینند. (اسمایلز)

12- پیش از ازدواج چشم هایتان را باز كنید و بعد از ازدواج آنها را روی هم بگذارید. (فرانكلین)

13- خانه بدون زن، گورستان است. (بالزاك)

14- تنها علاج عشق، ازدواج است. (آرت بوخوالد)

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر