شعر و ادبیات: آخرین شعر خسرو گلسرخی چند ساعت قبل از اعدام

Translate

آخرین شعر خسرو گلسرخی چند ساعت قبل از اعدامخون ما می شکفد بر برف اسفندی .
خون ما می شکفد بر لاله .
خون ما پیرهن کارگران .
خون ما پیرهن دهقانان .


خون ما پیرهن سربازان .
خون ما پیرهن خاک ماست ...
نم نم باران با خون ما شهر ازادی را می سازد ...
نم نم باران با خون ما شهر فرداها را می سازد .
خون ما پیرهن کارگران
خون ما پیرهن دهقانان
خون ما پیرهن سربازان ...

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر