شعر و ادبیات: شعر زیبای دنیا بدونه

Translate

شعر زیبای دنیا بدونهدنیا بدونه گرزمستونه
شوق روئیدن تو دلامونه

برگ ریزونه یا که بارونه
شور رهائی تو تنمونه

ابرای سیاه تو آسمونه
ناودونه برام بازم میخونه

کوچه به کوچه یک قبرستونه
انگار نه انگار اینجا ایرونه

چشم عاشقا بازم گریونه
رو چوبه دار یکی رقصونه

شعرم اینو باز سماع میدونه
اشک پنجره گواهه اونه

لاله ها میگن همه یکصدا
چرا این خونه بازم ویرونه

یاس و نسترن میخونن باهم
اینجا ایرونه ؟ یا که زندونه؟

پای جوونا قفل و کلونه
روز رهائی آرزوشونه

مهتابم دیگه خجل میمونه
وقتی آزادی کنج زندونه

باز بهارونه دشمن لرزونه
داغ شقایق تودلامونه

دنیا بدونه اینجا ایرونه
گل رهائی پیش رومونه

ایرون ایرونه لاله زارونه
دوره ستم رو پایونه

شعر رهائی بازم میخونه
ستاره صبح توی این خونه

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر