شعر و ادبیات: شعری فکاهی و عاشقانه از شاعری ناشناس در مورد عشق اینترنتی

Translate

شعری فکاهی و عاشقانه از شاعری ناشناس در مورد عشق اینترنتیدوباره شب شد و من بیقرارم
Connect كن، زود بیا، در انتظارم

بیا، من آمدم پای Messenger
شدم مسحور آوای Messenger

بیا Hard دلت را ما ببینیم
گلی از گنج Home Pageت بچینیم

بیا Icon نمای بی‌نشانم
كه من جز آدرس Mailت ندانم

بیا امشب كمی Online باشیم
و یا تا صبح تا Sun Shine باشیم

بیا «انگوری» بی تو غش كرد
و حتی Hard Diskش هم Crash كرد

بیا ای عشق Dot Com عزیزم
به پای تو Wها بریزم

مرا در انتظار خویش مگذار
و پا ز اندازه آن بیش مگذار

بیا ای حاصل Search جهانی
بیا اجرا كن آن File نهانی

بیا در دل تو را كم دارم امشب
حدودا 100 مگی غم دارم امشب

اگر آیی دعایت مینمایم
دعا تا بینهایت مینمایم

اگر آیی دعای من همین است
و یا نقل بمضمونش چنین است:

مبادا لحظه‌ای DC شوی یار
جدا از پای آن PC شوی یار

مبادا نام ما را پاك سازی
و كاخ آرزو را خاك سازی

بمان تا جاودان اندر دل من
بمان تا حل شود هر مشكل من

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر