شعر و ادبیات: داستان کوتاه و آموزنده از معجزه اسلام

Translate

داستان کوتاه و آموزنده از معجزه اسلامنامسلمانی به مسلمانی گفت: معجزه دین شما چیست؟!

مسلمان گفت: آیا زبان ژاپنی بلدی..؟!

نامسلمان گفت : خیر...!

مسلمان کتابی به زبان ژاپنی به وی داده و گفت: روزی سه بار صبح ظهر و شب , بیست صفحه از این کتاب را بخوان..!

نامسلمان گفت: مگر دیوانه ام کتابی را که نمی فهمم بخوانم...؟!

مسلمان گفت: معجزه ی ما این است که چهارده قرن تمام, مردم کتابی را با ذوق و شوق تمام می خوانند که نمی فهمند و بدون وضو هم به آن دست نمی زنند...

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر