شعر و ادبیات: شعر شبانه از احمد شاملو

Translate

شعر شبانه از احمد شاملوآن كه دانست،زبان بست
وان كه میگفت، ندانست?
چه غم آلوده شبی بود!
وان مسافر كه در آن ظلمت خاموش گذشت
و برانگیخت سگان را به صدای سم اسبش بر سنگ
بی كه یك دم به خیالش گذرد
كه فرود آید شب را،
گوئی
همه رؤیای تبی بود.
چه غم آلوده شبی بود!

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر