شعر و ادبیات: شعر افق روشن از احمد شاملو

Translate

شعر افق روشن از احمد شاملوروزی ما دوباره كبوترهایمان را پیدا خواهیم كرد

و مهربانی دست زیبائی را خواهد گرفت

روزی كه كمترین سرود بوسه است

و هر انسان

برای هر انسان

برادریست.

روزی كه دیگر درها خانهشان را نمیبندند

قفل افسانهئیست

و قلب

برای زندگی بس است.

روزی كه معنای هر سخن دوست داشتن است

تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی.

روزی كه آهنگ هر حرف، زندگیست

تا من به خاطر آخرین شعر رنج جست و جوی قافیه نبرم.

روزی كه هر لب ترانهئیست

تا كمترین سرود،بوسه باشد.

روزی كه تو بیائی، برای همیشه بیائی

و مهربانی با زیبائی یكسان شود.

روزی كه ما دوباره برای كبوترهایمان دانه بریزیم?

و من آن روز را انتظار میكشم

حتی روزی

كه دیگر نباشم.

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر