شعر و ادبیات: شعر زیبای بچه کدام کوچه ای .....

Translate

شعر زیبای بچه کدام کوچه ای .....کوچه ای بود نامش معرفت
مردمانش با مرام از هر جهت

سیل آمد کوچه را ویرانه کرد
مردمش را با جهان بیگانه کرد

هر چه در آن کوی بود از معرفت
شست و با خود برد سیل بی صفت

از تمام کوچه تنها یک نفر
خانه اش ماند و خودش جست از خطر

رسم راه نیک هر جا بود وهست
از نهاد مردم آن کوچه است

چونکه در اندیشه تو اینگونه ای *
حتم دارم بچه آن کوچه ای

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر