شعر و ادبیات: شعر وطن از امید 57

Translate

شعر وطن از امید 57وطن درد دوریت هیچ موقع عادت نمی شه
وطن درد غریبی هیچ موقع در مون نمی شه

وطن آواره دنیا شدم غریبه تو غربت شدم
وطن عشقت بدون تا آخر عمر کم نمی شه

وطن تو غربت هیچ دیاری تو نمی شه
نه آمریکا نه آلمان نه فرانسه

وطن هیچ کشوری ایران نمی شه
وطن قربون تهران و شمالت

فدای تنب کوچیک و بزرگت
وطن دنیا اگر با هم یکی شه

بدون بازم خلیج تو نمی شه
اگر اسمت بره از صحن تاریخ

بدون تو قلبامون اسم تو هیچ وقت پاک نمی شه

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر