شعر و ادبیات: شعر ايرانی روسپيد از شاعری ناشناس

Translate

شعر ايرانی روسپيد از شاعری ناشناسمن آن شعلة خشمِ ایرانی ام
پیام امیدی به ویرانی ام

من از فصل یلدای یك قصه ام
دلم در وطن, غربت غصه ام

چون رود زلال, پرغریو و خروش
مهیبم چو سیلاب و گرداب جوش

من از فوجِ مرغانِ عاشقْ سرم
چو دریا دل و موجم و تندرم

من آنسوی آرامشم, سركشم
حریقِ گلو خفته ام, آتشم

سكوت سیاه را من آتش زدم
سمندر وشان جان به آتش زدم

مقاوم, سر افرازم و پر امید
شرف زاده, ایرانی روسپید

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر