شعر و ادبیات: شعر راستی هنوزم از امید57

Translate

شعر راستی هنوزم از امید57راستی هنوزم شب عید همسایه ها عیدی میدن
عید دیدنی باز پس میدن
راستی هنوزم سر پل , گردو فروش گردو داره
هنوز تو جاده شمال لواشکها مزه داره
راستی هنوز ماه رمضون

همسایه ها نظری میدن
هنوز توی محله ها بسیجیها باز راه میرن
هنوز تو میدان ونک قفس برای پرنده هست
هنوز تو دریای شمال جایی واسه آبتنی هست
هنوز قرار و وعده ها
تو ایستگاه نبش میدون
راستی هنوز دستفروشی تو انقلاب جایی داره
راستی هنوز مدرسه ها تو برگریزون شروع میشن
راستی هنوز تو سر سبی سینه زنی به پا میشه
راستی

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر