شعر و ادبیات: شعر وطن تاريخ تو از امید57

Translate

شعر وطن تاريخ تو از امید57وطن تاریخ تو خیلی درازه
تموم قصه هات عشق و حماسه

وطن اما ببین دنیا چه ها کرد
من رو آواره و از تو جدا کرد

وطن آواره دنیا شدیم و ما غریبیم
وطن از روزگار جز بی وفاییها ندیدیم

وطن قر بونه دشت و خاک و کوهت
فدای مردمت مردای کوهت

وطن سهم تو از دنیا چنین بود
خرا بی و دروغ و مرگ ما بود

وطن سهم منم اینجا چنینه
فریبی و دروغ و اشک و کینه

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر