شعر و ادبیات: شعر من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

Translate

شعر من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدونحتا با عزل جنتی
رئیس بانک مرکزی
یا اون وزیر صنعتی
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

حتا انرژی هسته ای
هزار تومن شه بسته ای
بگن ایران وابسته نی
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

حتا اگه اطلاعات
با اون وزیر قاط و پات
بره دیگه تو انجماد
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

بیان از آزادی بگن
به مردم از شادی بگن
از جنگ و جنگ بازی نگن
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

بیان بگن ترور بسه
سوریه هم آتش بسه
حزب الهی خار و خسه
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

نظام اگه لائیک بشه
نرم مثه لاستیک بشه
یا سکولار و شیک بشه
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

بیان بگن که ملیا
مذهبیا یا چپیا
با هم باشیم بدون ریا
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

حتا اگه که ملاها
سوت شن یهو برن هوا
مردم همه بشن رها
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

رهبری چه جدا باشه
یا چنتائی، شورا باشه
بخواد واسم خدا باشه
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

بیان بگن این جمکران
با رابط امام زمان
پوشوندیم چاهشو الآن
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

بیان  بگن تو خبرگون
رهبر نو کردیم نشون
این یکی فرق داره باشون
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

بیان و شیخ بازی کنن
شیخ جابجا، بخوان با ما بازی کنن
سید خندان بیارن که ملتو راضی کنن
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

حتا همه اهل ایرون
ناف تهرون تا زاهدون
هورا کنن باز واسشون
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

نظام و دین جدا بشن
مستحبات رها بشن
یا حتا بی خدا بشن
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

حتا  اگه از ایرون
ملا به کل شه بیرون
سرسبز شه همچو گیلون
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

موسوی هم آزاد بشه
کروبی هم رها بشه
سیاسی زندانی نشه
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

اینوریا، اونوری شن
اونوریا، اینوری شن
سوا سوا، باز قاطی شن
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

بیان و آزادی کنن
دخترا آب بازی کنن
پسرا آب پاشی کنن
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

بیان بگن این دخترا
آب بپاشین آی پسرا
با همدیگه برین فضا
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

حتا اگه تو شهر ری
تو سرما، ماهی همچو دی
دور همی هی زنیم می
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

از این جا تا به امریکا
پل بزنن به این هوا
باز بشه راه واسه شما
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

از دم بدن پورشه بمون
سواری چار پشته بمون
یا پول نفت خشکه بمون
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

عرق بشه با ماس خیار
پنج سیری پنجا پن ریال
ما رو بشو تو بی خیال
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

بیان  بگن اینم بهار
مژده، صنم، سوگل، نهال
تنها نـَشین بی عشق و حال
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

حتا  اگه فصل بهار
از تو بازار تا لاله زار
کباب بشه یه سیخ دو زار
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

جوون ایرون همینه
نترس توشون فراوونه
صِدام از قلب تهرونه
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

حتا بگن سوکس خفن
کفن به تن واسه وطن
تو هم بیا یه پیک بزن
من یکی باز خر نمی شم، اینو بگم، تو ام بدون

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر