شعر و ادبیات: شعر علی ای نماد وحشت

Translate

شعر علی ای نماد وحشتعلی ای نماد وحشـــت چه رذالتــــــــی خدا را
که ز تن جدا بریدی سر و گوش و دست و پا را !

همه جا به خون کشیــــدی به دو تیــــغ ذوالفقارت
همه خــــــــون تراست اندیــــــــشه و عقل و علم و کارا !

همه قتل و خون و کشــــتــــار و تهاجم و تجاوز
شــــده آیه های الله و چنین عرب – خدار را !

که بیاورند اسلام به تـــــــیغ و زور و شمشیــــر
چو تجاوزست انـــــدیــــشــــــــه و فهم کبریا را !

.چو زدی به حکم الله ز بنی قریـــــــضه گردن
به سرشگ و خون بشستی دل داغ اشقیا را

بخدا قسم شــــقاوت ز علی شناختم من
که مثال آب خـــــوردن بـبریده هر قفا را !

غم عشق و درد خلال به دل نشــستش اما
ننشست خم به ابروش ز کشتن و جفا را !

مزن ای گدای مسکین در این امام جلاد
که کَنَد نگین ببریده ز دست کشته ها را

بنگر خدای دیوانه وحـــــشی مســلمان
که به قتل و خون و غ…

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر