شعر و ادبیات: شعر واژگون باد از عسگر آهنين

Translate

شعر واژگون باد از عسگر آهنينواژگون باد خداوند شما
برج و باروى شما، بند شما

مسلك مانده ز دوران حجر
لاشدى مسلك پر گند شما


واژگون باد، نه تنها رهبر
بل، كه هر پيرو و فرزند شما

دار و كشتار و چماق ست، همه
هنر نظم هنرمند شما !

گرچه تاريخ ورق خورده بسى
پند تاريخ نشد پند شما !

حق تان باد، كه مرغان هوا
قى زنند از كه به لبخند شما

تلخ كامند و، همه، تلخ دهن
چون چشيدند خود از قند شما

پس برون مى‌خزد اين ملت ما
كم كم از چاله‌ى ترفند شما

مى‌كشد از دل پرخون فرياد:
واژگون باد، خداوند شما !

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر