شعر و ادبیات: شعر راز همیشگی شدن از اردلان سرفراز

Translate

شعر راز همیشگی شدن از اردلان سرفرازحس همیشه داشتنت نه عشق و د ل بستگیه
نه قصه ی گسستنه نه حرف پیوستگیه

عادت و عشق و عاطفه هر چه لغت تو عالمه
برای حس من و تو یک اسم گنگ و مبهمه


تو این روزای بی کسی اگر بدادم نرسی
یه روز میای که دیر شده نمونده از من نفسی

خواستن تو برای من فراتر از روح و تنه
راز همیشگی شدن همیشه از تو گفتنه

اگه تو مهلتم بدی مهلت مرگو نمی خوام
با تو به قصه می رسم همراه لحظه ها میام

عادت عشق و عاطفه هرچی لغط تو عالمه
برای حس من و تو یه اسم گنگ و مبهمه

تو این روزای بی کسی اگه به دادم نرسی
یه روز میای که دیر شده نمونده از من نفسی

همیشه عاجزه کلام از گفتن معنی ناب
هیچ عاشقی عاشقیو یاد نگرفته از کتاب

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر