شعر و ادبیات: داستانی جالب و فکاهی از تست شراب

Translate

داستانی جالب و فکاهی از تست شراب
مسئول تست کردن شراب های یک شرابسازی می میرد، مدیر کارخانه شرابسازی دنبال یک مسئول تست دیگر می گردد تا استخدام کند.

یک فرد مست با لباس ژنده و پاره برای گرفتن شغل درخواست می دهد
مدیر کارخانه فکر می کند چطور او را رد کند...
اورا تست می کنند.


به او یک گیلاس شراب می دهند و می خواهند که آنرا تست کند آزمایش می کند و می گوید:
شراب قرمز، مسکات، سه ساله، و در بخش شمالی تپه رشد کرده و در ظرف فلزی عمل آمده است
مدیر شرابسازی می گوید درست است،
گیلاس دیگری به او می دهند.

این یکی شراب قرمز کابرنه هشت ساله و در بخش جنوبی تپه رشد کرده و در چلیک چوبی عمل آمده است
درست است،
مدیر موسسه که متعجب شده است با چشمکی به منشی پیشنهادی میکند. او یک گیلاس ادرار می آورد.
فرد الکلی آنرا آزمایش می کند. و می گوید :
بلوند، 26 ساله، سه ماهه حامله است و اگر کار را به من ندهید نام پدرش را هم خواهم گفت !!

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر