شعر و ادبیات: شعری برای معلمان از شهريار نعمتي

Translate

شعری برای معلمان از شهريار نعمتيبنویسید که شب آمده نقطه سر سطر
شب آکنده زدیو و دده نقطه سر سطر

بنویسید پدر هم جان داد
در ره دهکده نقطه سر سطر


بنویسید که صاحبخانه
می کشد عربده نقطه سر سطر

بنویسید که مادر مبهوت
 چنگ بر مو زده نقطه سر سطر

بنویسید که کفشم پاره است
برف هم آمده نقطه سر سطر

بنویسید که بلدر چین گفت
بچه ها بد بده نقطه سر سطر

وقت تقسیم خوشی ها من وتو
خارجیم از رده نقطه سر سطر

بنویسید معلم دیگر
دل به در یا زده نقطه سر سطر

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر