شعر و ادبیات: زندگينامه شهيارقنبری

Translate

زندگينامه شهيارقنبرینوشتن سهل ا ست
از شهیارقنبری نوشتن سخت
زیرا كه جوهر كم است
ونا گفته ها بسیار

شهیار قنبری فرزندحمید قنبری (خواننده وهنرپیشه ی قدیمی) است ، كه در تاریخ 1331/6/5 در تهران متولد شده است اگربنا باشد هنری به شهیار نسبت دهیم به خطا رفتیم زیرا كه او در هر هنری دستی داشته است كه برجسته ترین آن ترانه سرائی است و به اعتقاد بعضی از جمله اردلان سرافراز(از دیگرترانه سرایان بنام فارسی زبان) شهیار قنبری سرآغاز ترانه ی نوین ایران زمین است وبه راستی كه چنین است.


شهیارقنبری نوشتن ترانه رااز سن 15 سالگی آغاز كرد ودر میانه ی سنین پانزده وشانزده سالگی در تردیدنوشتن یا ننوشتن به سر می برده است.
تا اینكه به لندن می رود ودر تظاهرات اعتراض به جنگ ویتنام شركت می كند پس از آن به وطن باز می گردد واودراین مقطع دیگر شك نداردكه می تواند بنویسد وفعالیت خود را به صورت جدی آغاز می كند.

در هفقه نامه ها می نویسد واین گونه خبرنگاری را تجربه می كند،برنامه ای به نام آوای موسیقی برای رادیو می سازد ودر تلویزیون گوینده وترانه نویس برنامه ی زنگوله ها می شود.
در همان سالها در استودیو طنین ترانه ی ستاره آی ستاره ی خود را به گوگوش می سپاردتا آن را با صدای نرم ونازكش به گوش همگان برساند وخاطره ای ماندنی از نسل خود برای نسل آ ینده بسازد.

بعداز آ ن ترانه های دیگه اشكم واسه من ناز می كنه ،حرف ،نفس ،هجرت وترانه پشت ترانه .
ترانه هایی كه یادگار لحظه های تلخ وشیرین شاعر بودند وحالا خاطره های پایان ناپذیر زندگی ما شدند،چه لحظه ها كه حتی اشك چشم ماهم خشكیده ودیگه اشكم برای ما ناز می كنه ،چه هفته هایی كه برما نگذشت هفته ای بیهوده وخاكستری ، وچه وقتها كه جمعه هنگام غروب حسی برای ما تداعی كننده ی ترانه ی جمعه است وبه ناگه زمزمه می كنیم:
جمعه وقته رفتنه موسم دل كندنه خنجراز پشت می زنه اون كه همراه منه

ترانه ی دو ماهی از جمله ترانه هایی بود كه در ابتدا با مخالفتهای بسیاری روبرو شداما پس از اجرای این ترانه توسط گوگوش بسیار گل كرد وموردتوجه هنرمندانی چون احمد شاملو(شاعرنوپرداز) وهوشنگ ابتهاج(غزل سرای چیره دست ) قرارگرفت ،به طوری كه هنرمند بزرگ سایه (تخلص هوشنگ ا بتهاج) مصرع دلش آتیش بگیره را به اشتباه دل شادیش بگیره می شنیده وبعداز مطلع شدن شهیارقنبری از این موضوع برای دل هنرمند از آن پس آن را اینگونه می خواند:

دل شادیش بگیره دل اون خونه خراب دیگه نوبت منه سایه اش افتاده رو آب
نخستین كار مشترك شهیار قنبری وجناب واروژان ـ كه هم اكنون از بین ما رفته اند ـ

ترانه ی بوی گندم بود ترانه ای پر حادثه . ترانه ای كه به سبب آن شهیار قنبری طعم تلخ زندان سیاسی را چشید زندانی كه پربود از جنایتكاران ، به راستی چراشهیار ،او كه فقط ترانه نوشته بود نه قتلی در كار بود ونه حتی جرمی ، آیا ترانه هم جنا یت ا ست

اما علی رقم این تلخی ها او تجربه ای نیز به دست آورد تجربه ای برای تازه تر شدن بی پروایی بیشتر وهمچنین همدلی وهمكاری با عزیزی مانند واروژان .

شهیارقنبری در سن 25 سالگی در فیلم خانه خراب به كار گردانی نصرت كریمی ایفای نقش كردوبعداز آن شام آخررابه بازی پرویز فنی زاده نوشت وكارگردانی كرد.

پس از ساخت فیلم هجرت نیز سریال موزیكالی با عنوان پا ئیز ایستگاه آخربرای تلویزیون ساخت كه هرگز پخش نشد،قبل ازترك وطن یك مجموعه ی شعر خوانی با نام یك دهان آواز سرخ منتشر كرد ودر این سالها دوكتاب با نامهای :درخت بی زمین ودریادر من منتشر كرد كه دریادر من در ایران مجوز پخش گرفت ـ هر چندكه به نقل از شهیار قنبری: این دریادرمن كه در ایران به چاپ رسیده به شدت زیر تیغ سانسور قرارگرفته است ـ ومجموعه ی دیگر از شعروترانه با صدای خود در ایران ضبط ودرایران ضبط كرده ودر پاریس به بازار می فرستد كه این مجموعه پیشمرگانه ها یا به عبارتی اگرهمه شاعربودند نام دارد .

آثارشهیارقنبری بعداز ترك وطن:
بیش از شش سال برنامه ای با نام قدغن ها داشته است.
ودراین سالها شش آلبوم با صدای خود به بازار موسیقی عرضه كرده با نامهای :

قدغن ، سفرنامه ،برهنگی ،صدای درخت بی زمین ، در مهرآباد
،I love you ، rewind me in paris
وبرنامه ای در شبكه ی جام جم به نام دوستت دارم ها روی پرده می برد كه به تازگی به پایان رسیده است.

ناگفته نماند كه شهیار قنبری تسلط كا مل به زبان فرانسه دارد به طوری كه در آخرین
آ لبومش ترانه هایی به انگلیسی وفرانسه اجرا كرده است.

شاعر محبوبش (fiderico garcia lorca) فدریكو گارسیا لوركا است ،به طوری كه نام تنها فرزندش را(كه متولد 1985 میلادی است) لوركا نهاده است .

یادداشتی از گردآورنده ی مطلب :

شهیار قنبری افتخار ترانه ی ایران زمین است وترانه بعداز اوست كه تولدی دوباره یافته است واز این پس آنچه را كه بشود نام ترانه به روی آن گذاشت ،نشانی از شهیاربه دوش می كشد ودینی تا ابدیت از این هنرمند برجسم لطیف ترانه ماندگاراست .
از تمام دوستداران این بزرگوار پوزش می طلبم اگركه برگی از زندگی پرافتخار این عزیز ترانه را جا انداخته باشم زیرا كه وقت اندك است و نا گفته ها بسیار

متن ترانه هایی از شهیار قنبری:
غسل تعمید ، بی بی آبی ،عشق است، اولین بار ،قدغن ، دخترك ، دوستم داشته باش 

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر