شعر و ادبیات: شعری زیبا از فرخی یزدی

Translate

شعری زیبا از فرخی یزدیپیش عاقل , بی تخصص , گر عمل , معقول نیست ؟
پس چرا در کشور ما این عمل معمول نیست؟

واردات و صادرات ما تعادل چون نداشت
هر چه می خواهی در ایران فقر هست و پول نیست


با فلاکت , مملکت از چهار سو پر سایلاست
وز برای این همه سایل , کسی مسیول نیست

بس ز بی چیزی , جهان , تاریک شد در پیش چشم
چشم مردم, مبتلای نرگس مکحول نیست

در بر دنیای قابل , قابلیت هست شرط
قابلیت پیش ما نا قابلان , مقبول نیست

گر عزیزی خوار شد از بهر آزادی مصر
پیش ملیون , شرافتمند چون ز غلول نیست

کشته آن قاتلی امروز گشتم کز غرور
تا به فردای قیامت یادش از مقتول نیست

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر