شعر و ادبیات: شعر ناله نی از شقایق

Translate

شعر ناله نی از شقایقبشنو ازنی ناله نی با صفاست
ناله ای ازاوج فریاد خداست

نای او آواز وغوغای دلست
آه او غمنامه رنج وجفاست

اوبه رزم آورده اشک خویش را
زخمه ای ازآتش عشق و وفاست

برتن سازم نشسته سوز او
سوزعشقی که وجودم مبتلاست

بادلم سودای مستی میکند
شرب نابی که شفای دردماست

جام جانم پرشد ازبیت وغزل
شاعری ازمرزوبوم لاله هاست

یک لب غمدیده ازسوز درون
میدمد درنی که غمخوارش کجاست

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر