شعر و ادبیات: شعری ملی میهنی از شاعری ناشناس

Translate

شعری ملی میهنی از شاعری ناشناسوقت است که بيدار شود ملت ايران
آمادهء پيکار شود ملت ايران

بر خرد و کلان٬ پير و جوان٬ رحم نکردند
بايد که طلبکار شود ملت ايران

برخيز و برون کن ز در اين راهزنان را
اين گونه پديدار شود ملت ايران

تاکی بنشينيم که دستی به در آيد
خود بايد در کار شود ملت ايران

امروز که خلقی همه در جوش و خروش است
وقت است که بيدار شود ملت ايران

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر