شعر و ادبیات: شعر زادگان کوروش از دکتر مصطفی بادکوبه ای

Translate

شعر زادگان کوروش از دکتر مصطفی بادکوبه ایاز آن پیش كز جان دریغا زنیم
بیا هموطن دل به دریا زنیم

مبادا دگر باره از یك فریب
ندای دریغا دریغا زنیم


بیا تا بجنگیم با اهرمن
به پرچم نشان اهورا زنیم

به فرهنگ خود باز گردیم وكم
چو بی‌مایگان سر به هر جا زنیم

بیا چون نیاكان بهدینمان
كه چنگی به چنگ نكیسا زنیم

ز رودابه و زال یاد آوریم
سخن كم ز مجنون و لیلا زنیم

ز تهمینه گوییم و از تهمتن
نه دم از تمنای عذرا زنیم

اگر ویس و رامین بخواهیم به
كه دم از گناه زلیخا زنیم

بیا تا سر ظلم ضحاك را
به گرز گران كاوه آسا زنیم

درفش كیانی برآریم و باز
به قلب ستم بی محابا زنیم

نه آخر كه ما زاده كورشیم؟
كه بانگ رهایی به دنیا زنیم؟

نه همچون یهودان به تیه اندریم
كه دستی به دامان موسی زنیم

نه بیچارگانیم و نه مردگان
كه خود را به دستان عیسی زنیم

نه ما جاهلانیم تازی‌نژاد
نه بتخانه‌دار و نه صحرا زنیم

چه كس خواندمان مردمانی صغیر
كه بر رای او خنده یكجا زنیم

چه هستند این‌ها كه خواهند ما
دم از قصه عبد و مولا زنیم؟

كجا باید این ننگ بردن اگر
كه ما بوسه بردست این‌ها زنیم؟

یكی ملت زنده‌ایم و كهن
كه سر برتر از كاخ كسری زنیم

كبیر و رشیدیم و با افتخار
دم از دانش ورای و شورا زنیم

مبادا كه در قرن آزادگی
به پیشانی این داغ رسوا زنیم

مبادا كه با دیدن آفتاب
چو خفاش خود را به رویا زنیم

كنون وقت آن شد كه چون تهمتن
نهیبی به رخش توانا زنیم

سر دیو و جادوگران پلید
بكوبیم و بر سنگ خارا زنیم

گل عبرت از باغ دیروزها
بگیریم و بر فرق فردا زنیم

به «امید» ایران آباد و شاد
دگر باره دل را به دریا زنیم

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر