شعر و ادبیات: داستانی کوتاه و آموزنده از همسر هنری هشتم

Translate

داستانی کوتاه و آموزنده از همسر هنری هشتمآن بولین دومین همسر هنری هشتم پادشاه انگلستان وقتی در سال 1536 از جانب شوهرش
محکوم به مرگ شد , در آخرین لحظات زندگی با خونسردی به یکی از دوستانش که مثل ابر بهار سرشک از دیده
فرو می ریخت گفت ؛
شجاع باش خوشبختانه جلاد بسیار ماهر است و گردن من هم بسیار نازک است

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر