شعر و ادبیات: داستانی کوتاه و آموزنده از خلخالی و هویدا

Translate

داستانی کوتاه و آموزنده از خلخالی و هویداخلخالی چند روز بعد از دستگیری هویدا به ملاقاتش تو زندان اوین میره ...

وقتی از اوضاع و احوالاش سوال میکنه هویدا اعلام رضایت میکنه و میگه تنها مشکلش کوچک بودن سلولشه .

خلخالی جواب میده که این سلولها رو خود شما برای انقلابیون ساختین که حالا نصیب خود شما شده !

هویدا بلافاصله جواب میده : میدونم ،گفتم که شما برای آینده خودتون بزرگتر بسازینش.

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر