شعر و ادبیات: شعر جشن سده از دکتر مصطفی بادکوبه ای

Translate

شعر جشن سده از دکتر مصطفی بادکوبه ایشعله می‌كشد با عشق، آتش اهورایی
تا به آسمان نور تا بهشت زیبایی

می‌گریزد از سر ما، جان عاشقان مهر
با امید رقص عشق در بهار رویایی

گوش جان اگر باشد می‌توان شنید ای دوست
از شراره آتش، نغمه‌ی اوستایی

شعله نیك می‌خواند با سرود ورجاوند
شعر سبز پاكی‌ها، شعر ناب شیدایی

گر به سرزمین عشق، روكنی زجان و دل
آید از دل آتش، آیه‌های سینایی

آتش مقدس را ما زجان پرستاریم
چون تراود از نورش، معجز مسیحایی

كیش مهر از آن داریم كز شراره‌های عشق
جان ماست انسانی روح ماست مزدایی

ما كجا و كیش غم، ما كجا و شعر خون
ما كجا وسردی‌ها ما كجا و رسوایی؟

ما نژاد جشن و شور، ما نژاد لبخندیم
ما كجا و تلخی‌ها، ما كجا و تنهایی؟

آتشین و بی‌پروا كیشمان ستم سوزی است
ما كجا و سازش با تیغ تیز یغمایی

خیزد از نگاه ما، شعله‌های یكرنگی
ریزد از لبان ما واژه‌های دانایی

نور عشق می‌تابد از شراره‌ی آتش
تا كه سركشد از جان شعله‌های بینایی

بینش است و دانش‌ هان، میوه درخت نور
از چنین نهال آید شور و شوق فردایی

ای كهن نژاد پاك، گوهر توایرانی است
خود بیافرین اینك دوره‌ی شكوفایی

در دل تو بنهفته است آتش نیاكانت
عشق و بینش و دانش یاری و هماوایی

این سده كه جشن تو است شادمان به پا دارش
با همه دلارامی، تا به اوج والایی

تا رسد بهاری نو سر به سر «امید» و عشق
زنده‌دار در جانت آتش اهورایی

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر