شعر و ادبیات: داستان کوتاه و آموزنده از عبید زاکانی

Translate

داستان کوتاه و آموزنده از عبید زاکانیعبید زاکانی را گفتند "اسلام چه دینی است؟" فرمود: اسلام دینی است
آزاد مدار که چون در آن وارد شوی سر آلتت را ببرند و چون از آن خارج شوی
سر خودت را.

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر