شعر و ادبیات: شعر زیبای میخانه بسازید

Translate

شعر زیبای میخانه بسازید

میخانه بسازید درین شهر فراوان
ما می زدگان طاقت محراب نداریم

ماهی صفت از خانه و کاشانه گذشتیم
شوری به سر از دیدن مرداب نداریم

آن گونه که زد زخم به ما مرغ زمانه
باکی دگر از ماتم سهراب نداریم

دل خون شده از یاوگی یاوه سرایان
دیگر به سخن گوهر نایاب نداریم

آتش زده بر جان غزلی تازه بگویید
در سینه دگر ما دل بی تاب نداریم

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر