شعر و ادبیات: شعری طنز از م. سحر

Translate

شعری طنز از م. سحرحسن و حسین برادرند هر دو به جنگ کافرند

آمریکا آمریکا
زود بیا این نزدیکا

شاخت می‌دیم
دُمت می‌دیم
یه حجره تو قُمت می‌دیم

می‌بریمت قبر امام
بهت می‌دیم نهار و شام

قیمه‌ی عباس شهید
کنار حوض، سایه‌ی بید

بیا و بخور حلاله
هدیه ذوالجلاله

نرمش قهرمانی
تا نکنی ندانی

می‌بریمت توی حرم
پیش فقهای محترم

چادر می‌دیم به میشلت
می‌نشونیمش ور دلت

شاخه‌ی شمشادت می‌دیم
فاتحه‌خونی یادت می‌دیم

که برا امام دعا کنی
آمریکا آمریکا

قربون نیرنگ تو
خَرِ ما شده لَنگ تو

دلِ ما می‌شه تنگ تو
واس چی بیایم جنگ تو

موقع سورچرانیه
نرمش قهرمانیه........

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر