شعر و ادبیات: شعر میخ هالو از محمدرضا عالی پیام ( هالو )

Translate

شعر میخ هالو از محمدرضا عالی پیام ( هالو )گفت فصل بهار ایران است
همه جا شور و شوق یاران است

بوی آزادی و دموکراسی
در همه کشور عطر افشان است


کفش پوشیده ساک می‌بندد
آن سیاسی که تو‌ی زندان است

خشکسالی اقتصادی رفت
دوره‌ی رونق فراوان است

دیگر این جاده انحرافی نیست
راد مردی به پشت فرمان است

دیو رفته فرشته آمده است
مژده یاران که مرد میدان است

او کلید تمام مشکل هاست
مرد دریاست، مرغ طوفان است

گفتمش بحث باد و طوفان نیست
فصل سرما نه وقت ایمان است

این همه دلخوش از کلید مباش
خانه از پای بست ویران است

شعر هالو فرو رود چون میخ
در زوایای مبهم تاریخ

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر