شعر و ادبیات: چند رباعی از فرخی یزدی

Translate

چند رباعی از فرخی یزدیهر مملكتی   در این  جهان  آباد  است
آبادیش  از   پرتو  عدل  و  داد  است

كمتر شود  از حادثه  ویران  و  خراب
هر مملكتی   كه    بیشتر  آزاد  است


----------------

هر گز دل ما غمین ز بیش و كم نیست
گر بیش و اگر كم  دل ما را غم  نیست

اسباب  حیات  نیست  غیر  از یك   دم
آن   نیز دمی  باشد  و  دیگر دم  نیست

----------------
در مسلك ما طریق مطلوب خوش است
دلجویی مردمان  مغلوب  خوش است

كافی   نبود    برای   ما   نیت    خوب
با نیت  خوب كرده خوب خوش است
 

----------------

هرگز دل  ما   ز خصم   در بيم   نشد
در  بيم    ز   صاحبان    ديهيم    نشد

ای  جان  به   فدای  آنکه  پيش  دشمن
تسليم   نمود   جان   و    تسليم    نشد

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر