شعر و ادبیات: شعر آزادی از فرخی یزدی

Translate

شعر آزادی از فرخی یزدی



آن  زمان  كه  بنهادم   سر  به  پای  آزادی
دست خود ز جان شستم از برای آزادی

تا  مگر  بدست  آرم   دامن   وصالش   را
می دوم   به  پای  سر در  قفای  آزادی


با  عوامل   تكفیر  صنف   ارتجاعی     باز           
حمله   می كند   دایم   بر  بنای   آزادی

در محیط توفانزای، ماهرانه در جنگ است            
نا خدای   استبداد    با   خدای    آزادی

شیخ از آن  كند اصرار  بر  خرابی   احرار          
چون  بقای  خود  بیند  در  فنای  آزادگی

دامن محبت  را   گر كنی   ز خون   رنگین          
 می توان  ترا   گفتن   پیشوای   آزادگی

فرخی ز جان  و دل  می كند  در این  محفل          
دل  نثار  استقلال ،  جان   فدای   آزادی 

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر