شعر و ادبیات: یک شعر و پاسخ شاعرانه آن

Translate

یک شعر و پاسخ شاعرانه آن
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی از مراجع معظم تقلید در 15فروردین امسال - 1390- شعری
سروده اند. متن این سروده که توسط حجت الاسلام والمسلمین رسول جعفریان  به شرح زیر است:

 ( ما را ز کورش و کی و جم اعتبار نیست)

ما را ز کورش و کی و جم اعتبار نیست
فخری به داریوش و به اسفندیار نیست

مرده است دور رستم و سیروس و کیقباد
ما را به جاهلیت آن دوره کار نیست


در سایه محمد و آل محمدیم
برتر از این برای بشر افتخار نیست

ابنای دین و سوره توحید و کوثریم
بر دل ز کفر و شرک و شرارت غبار نیست

اسلام، اعتقاد و نظام و هویت است
هر کس نداشت در دو جهان رستگار نیست

اندر دژ ولایت و حصن امامتیم
مانند این حصار به گیتی حصار نیست

ما امت عدالت و صلح و اخوتیم
در ما نفاق و شیطنتِ دیو سار نیست

از جاهلیت مجوس نگیریم رسم و راه
ما را به جز ولایت مهدی (ع) شعار نیست

اعلام «ان اکرمکم» باشد این پیام
در کیش ما به رنگ و نژاد اعتبار نیست

گر مدعی تلاش به توهین ما کند
با او بگو که از تو جز این انتظار نیست

تو باش و هفت خوان و خرافات و ترّهات
راهی که می‌ روی ره پروردگار نیست

زنده است دین احمد (ص) و قرآن و اهل بیت (ع)
اکمل از آن طریق سوی کردگار نیست

یارب رسان امام زمان منجی جهان
فرّخ، زمان او که در آن، کار عار نیست

پر می‌ کند ز عدل به امر خدا زمین
بهتر ز عصر دولت او روزگار نیست

آئین دین مداری و تقوی شود رواج
رسم فساد و شرب مدام و قمار نیست

مؤمن عزیز گردد و کافر شود ذلیل
مرد خدا به دوره او خوار و زار نیست

آبها را کوفته ام،
هاون را آویخته
،تو هنوز نیامدی


_________________________

جوابیه خزعبلات اهریمنان

گفتی تورا به كوروش وجم اعتبار نیست
الحق كه راست گفته وشكّی بكار نیست

زیرا كه اهرمن ره ِ‌ اهریمنان رود
خوی بشر كه از وَجَنَت آشكار نیست

گریك كلام راست بگفتی بعمر خویش
باشد همین وبرهمه كذبت شمارنیست 

بوی عفن تراود ازآن فكر احقرت
ازچون تو بوی نرگس وُگل انتظار نیست

خود منبع خرافه وهم حهل مطلقی
غیر از بدی وشر به تنت سازگار نیست

تاریخ ازجهالت اعراب دم زند
ایرانیان بسان تونادان  وخوار نیست

ایران ببوده شهره به طب وریاضیات
هم علم كائنات " كه این یك شعار نیست

اما نیای تو همه دزدان وكاذبان
كان قتل وهم جنایتشان را شمارنیست

شیطان به پیش اهرمنانی بسان تو 
همچون فرشته است وتو عقلت به كار نیست

آن اهل بیت وآل  محمد ازآن تو
مارا نیاز تازی وتازی تبارنیست

باشد نماز" جمله ستونان دین تو
كاز باد مخرجی " دگرآن  استوار نیست

بوده امام عسگری ات   جزء ابتران
ذكری زكودكش كه به تاریخ پارنیست

ایرانیان " شهره به علمند درجهان
این گفتهء جهان بُوَد " ازاین دیارنیست

جمله مفاخرت به بشر خدمتی نكرد
 حتی یكیش زانهمه "  دانشمدارنیست

  كمتر زعدل وصلح واخوّت سخن بگو
كاینان به دین ومذهبتان سازگار نیست

 آن سنگسار ودست بُری چش  درآوری
دردین توست وعشق ومحبت بكار نیست

 مابانی حقوق بشر درجهان شدیم
دردینتان  كه نیم بشر درشمارنیست

آیین ماست مهرپرستی وعشق وشور
كاینان یكی  ز مذهبتان  آشكارنیست

 كانال سوئز ودگرآن  پُست وبیمه اش
شهكار ما ببوده  تو عقلت به بارنیست

بربند آن دریچه گنداب و آن دهان
زیرا عفن كه قابل هیچ استتارنیست

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر